Projekt ?Droga do samodzielności?

Projekt ?Droga do samodzielności? współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2015 roku. Celem projektu było wejście osób niepełnosprawnych ( Beneficjentów projektu) na otwarty rynek pracy, wzrost poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Założone wskaźniki i cel projektu zostały osiągnięte, …

Projekt ?Niepełnosprawni w działaniu!?

Projekt ?Niepełnosprawni w działaniu!? współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w okresie 0d 1 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Celem projektu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług poprzez świadczenie doraźnych usług dla osób niepełnosprawnych oraz udzielanie bezpośrednich informacji dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. …

Projekt ?Trening dobrze ustawiony?

Projekt realizowany jest przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu i Agencją Ochrony Garda w Olsztynie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie : Niepełnosprawni na rynku pracy. Budżet projektu wynosi …

Projekt ?50 PLUS PRACA?

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wartość projektu 798 800 zł. Projekt trwać będzie od kwietnia 2014 roku do końca czerwca 2015 roku. Skierowany jest …