Category Archives: Zrealizowane

 • Projekt „Droga do samodzielności”

  Posted on 23 lutego 2016 by ERKON RKON in Zrealizowane.

  Projekt „Droga do samodzielności” współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2015 roku. Celem projektu było wejście osób niepełnosprawnych ( Beneficjentów projektu) na otwarty rynek pracy, wzrost poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Założone wskaźniki i cel projektu zostały osiągnięte, 72 osoby niepełnosprawne w stopniu […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Projekt „Niepełnosprawni w działaniu!”

  Posted on 23 lutego 2016 by ERKON RKON in Zrealizowane.

  Projekt „Niepełnosprawni w działaniu!” współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w okresie 0d 1 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Celem projektu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług poprzez świadczenie doraźnych usług dla osób niepełnosprawnych oraz udzielanie bezpośrednich informacji dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. W okresie od 1 kwietnia […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Projekt „Trening dobrze ustawiony”

  Posted on 23 lutego 2016 by ERKON RKON in Zrealizowane.

  Projekt realizowany jest przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu i Agencją Ochrony Garda w Olsztynie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie : Niepełnosprawni na rynku pracy. Budżet projektu wynosi 2 993 tys. zł. Projekt […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Projekt „50 PLUS PRACA”

  Posted on 23 lutego 2016 by ERKON RKON in Zrealizowane.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wartość projektu 798 800 zł. Projekt trwać będzie od kwietnia 2014 roku do końca czerwca 2015 roku. Skierowany jest do 45 osób, które ukończyły […]

  Continue Reading...
  No Comments.