Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

ul. Hetmańska 28belka-kontakt
82-300 ELBLĄG

Recepcja tel.: 55 232 69 35
tu również zapisy na porady prawne i konsultacje psychologiczne

e – mail: erkon@softel.elblag.pl

***

Biuro terenowe w Ostródzie

ul. Słowackiego 13 A
14-100 OSTRÓDA
tel.: 785 425 131

********************

Dane do faktury

NIP 578 – 24 – 96 – 407
REGON 170 187 848
Bank PEKAO S.A II O/Elbląg
15 1240 2265 1111 0000 3237 1262

*******************

Dane do 1,5

KRS 0000014250