belka-kontakt

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
ul. Hetmańska 28
82-300 Elbląg
tel. 55 232 69 35
e – mail: erkon@softel.elblag.pl

******************

Biuro terenowe

OSTRÓDA
ul. Słowackiego 13 A
tel.: 785 425 131

*******************

Dane do 1%

KRS 0000014250

********************

Dane do faktury
NIP 578 – 24 – 96 – 407
REGON 170 187 848
Bank PEKAO S.A II O/Elbląg
15 1240 2265 1111 0000 3237 1262