belka-kontaktElbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

ul. Hetmańska 28

82-300 Elbląg

tel. 55 232 69 35

e – mail: erkon@softel.elblag.pl

*********************************************************

Dane do faktury

NIP 578 – 24 – 96 – 407

REGON 170 187 848

Bank PEKAO S.A II O/Elbląg

15 1240 2265 1111 0000 3237 1262

*********************************************************

Adres biur terenowych

GDAŃSK, ul. Dyrekcyjna 6, pok. 310
tel. 536 206 560

OSTRÓDA, ul.

*********************************************************

Dane do 1%

KRS 0000014250