Misją ERKON jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia.

Celami stowarzyszenia są szeroko pojęte działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób bez pracy, aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej, ochrona i promocja zdrowia, propagowanie idei tolerancji i ochrony praw człowieka, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, działalność z dziedziny edukacji, kultury i sportu, wspieranie inicjatyw społecznych, edukacja obywatelska.

misja-erkon-szer