ERKON ? droga do niezależności

 

Rekrutacja przedłużona jest do 20 grudnia 2019 r.  (lub do wyczerpania puli miejsc).
Konkretne działania z osobami zapisanymi do projektu rozpoczynamy od 1.01.2020 r.

Projekt skierowany jest do osób:

 • niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
 • pełnosprawnych w wieku 15-64 lat – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • korzystających z pomocy społecznej,
 • osób, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
 • i do korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewnia się 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika, w następujących obszarach:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez : psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
 • warsztaty grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
 • szkolenia zawodowe dostosowane indywidualnie (za które Ci zapłacimy),
 • zwrot kosztów dojazdów do ERKON-u dla osób spoza Elbląga,
 • wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej,
 • wsparcie psychologa,
 • wsparcie w znalezieniu zatrudnienia,
 • porady prawne.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Zapisy realizowane są w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze:

 • telefonicznie pod nr: 55 232 69 35 lub 516 264 836
 • osobiście ? w siedzibie ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28 w Elblągu
 • drogą mailową: erkon@softel.elblag.pl

Rozmowy rekrutacyjne w siedzibie ERKON.

 

Projekt realizowany od 1.11.2019 r. do 31.12.2021 r.  – dwie tury projektu,
w tym pierwsza
– obecna tura – do 31.12.2020 r.

ERKON – droga do niezależności

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DDN
wartość ogółem : 1 080 801,60 zł
wnioskowane dofinansowanie : 1 015 255,20 zł