Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie ERKON TOWER.
W projekcie mającym na celu zmotywowanie i wsparcie każdego z uczestników
do podjęcia satysfakcjonującej aktywności społecznej i w ogóle życiowej.

ERKON TOWER adresowany jest do mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach projektu oferujemy naszym uczestnikom:

 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • wsparcie psychologa (indywidualne i grupowe)
 • warsztaty:
  – z zakresu dietetyki
  – muzykoterapii
  – śmiechoterapii
  – z gospodarowania budżetem domowym
 • wycieczki edukacyjne
 • wyjścia do teatru i kina
 • piknik rodzinny

Każdy uczestnik projektu ERKON TOWER objęty zostaje ww. wsparciem i działaniami przez 10 miesięcy, od chwili rozpoczęcia programu. Rekrutacja trwa!

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w regulaminie
(PDF) DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy
(DOC) DO POBRANIA i wypełnienia

 

INFORMACJE I ZAPISY

ERKON – Biuro Projektu
Elbląg ul. Hetmańska 28 
tel.: 516 264 836
mail: erkon@softel.elblag.pl

RECEPCJA
tel.: 55 232 69 35