Projekt ?Samodzielni Niepełnosprawni? współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2022 roku.

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez ON i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ON poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

Zapisy na porady:

Elbląg- tel. 516 264 822 (tymczasowo)

Ostróda- tel. 785 425 131