Zapisz się i dołącz do nas!

Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem: 793 719 406

Otrzymasz od nas wszelkie wsparcie, by spokojnie, małymi krokami, podjąć aktywność zawodową, by nadać nową jakość swojej aktywności społecznej! To Twoja życiowa szansa! 
Rekrutacja już trwa, a zajęcia ruszają od 1 września 2020 r.

Centrum Integracji Społecznej  ERKON – KONTYNUACJA  jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy osoby w wieku 15 ? 64 lat zamieszkujące Elbląg oraz powiat elbląski, w tym:

 • osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),
 • osoby, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
 • osoby korzystające z pomocy społecznej,
 • osoby nieaktywne zawodowo,
 • osoby niepełnosprawne.

Oferujemy 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez: psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
 • praktyki zawodowe ? do 10 miesięcy, realizowane u przedsiębiorców lub w pracowniach CIS (pracownia opiekuńcza, pracownia krawiecka, pracownia rzemiosł różnych),
 • kursy, szkolenia zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Elbląga,
 • świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych,
 • wsparcie w szukaniu zatrudnienia.

Zapisujemy w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00:

 • telefonicznie pod nr: 793 719 406;  699 888 000
 • osobiście ? w siedzibie ERKON przy ul Hetmańskiej 28 w Elblągu
  (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie – numery jw.)
 • drogą mailową: erkon@softel.elblag.pl
 • RECEPCJA ERKON tel.:  55 232 69 35

Projekt "Centrum Integracji Społecznej ERKON-kontynuacja" realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego