OFERTA ECDL

ZPRASZAMY ZARÓWNO FIRMY JAKI I OSOBY PRYWATNE DO WSPÓŁPRACY

W naszych laboratoriach można zdawać egzaminy:

e-Citizen

ECDL Start

ECDL Core

ECDL Profile BASE

ECDL Profile STANDARD

Mapa certyfikacji ECDL:

ecdl-schemat

OFERUJEMY:

 1. Możliwość zdawania w/w certyfikatów indywidualnie
 2. Możliwość zdawania w/w certyfikatów w ramach realizowanych projektów (np. unijnych)
 3. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu w/w certyfikatów (płatnych)
 4. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu w/w certyfikatów w ramach realizowanych projektów (np. unijnych)

Szkolenia oraz egzaminy prowadzone są na systemie Windows Vista oraz Programie Microsoft Office 2007. Wszystkie szkolenia prowadzone są w oparciu o Sylabusy ECDL ? programy zatwierdzone przez Polskie Biuro ECDL.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu lub organizacją szkolenia, proszone są o kontakt:

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

ul. Związku Jaszczurczego 15

82-300 Elbląg

tel. 55 232 69 35

e ? mail: ecdl@erkon.elblag.com.pl

Centrum egzaminacyjne

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych jest Certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL (PL-CE0096), tym samym jesteśmy uprawnieni do przeprowadzania egzaminów ECDL.

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany ?European Computer Driving Licence? (w tłumaczeniu: ?Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy?) choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też jego służby HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem. Według opinii wielu szefów działu informatyki, w firmie, w której użytkownicy systemów informatycznych posiadają kompetencje komputerowe (potwierdzone certyfikatem ECDL), help desk informatyczny ma o wiele mniej pracy, niż w innych firmach.

Korzyści dla pracodawcy:

 • szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.

Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.

Korzyści dla społeczeństwa:

 • podwyższenie ogólnego poziomu kompetencji informatycznych,
 • wsparcie modelu uczenia się przez całe życie,
 • otwarcie drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
 • korzystny wpływ na unowocześnienie gospodarki kraju.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zdawania egzaminów.

Aby przystąpić do procedury zdawania egzaminów, należy zgłosić się do naszego Centrum Egzaminacyjnego, w celu ustalenia szczegółów.

Laboratorium ECDL

Jesteśmy certyfikowanym Laboratorium ECDL, co oznacza, że możemy przeprowadzać egzaminy ECDL.

Mamy własnego, współpracującego z nami egzaminatora i po zakończeniu kursu, na tych samych komputerach przeprowadzamy dla Państwa egzamin.

Aktualnie posiadamy laboratorium ECDL mobilne komercyjne PL-LAB0911.

W ramach laboratorium mobilnego ECDL dysponujemy 10 nowoczesnymi notebookami, które jednocześnie możemy wykorzystywać do przeprowadzania egzaminu ECDL.

Dzięki mobilności jesteśmy w stanie przeprowadzić egzaminy ECDL w miejscu przez Ciebie wskazanym.

Gwarantujemy wysoką 99% zdawalność!!!

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Towarzystwa Informatycznego: http://www.ecdl.com.pl/