Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, zwana dalej ?Radą? stanowi związek stowarzyszeń i osób prawnych, zainteresowanych sprawami osób niepełnosprawnych oraz rencistów i emerytów.

W skład Rady wchodzą: 

 • Bank Żywności, ul. Stefczyka 7/8, 82-300 Elbląg, tel. 055 648 66 11;
 • Elbląski Klub Sportowy ?ELCROSS?, ul. Traugutta 38, 82-300 Elbląg, tel. 055 233 71 64;
 • Esperancki Klub ?Sukcena Steleto?, ul. Traugutta 38, 82-300 Elbląg, tel. 055 233 71 64;
 • Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej ?LAZARUS?, ul. Skrzydlata 15 a, 82-300 Elbląg, tel. 055 642 70 05;
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Elblągu, ul. Komeńskiego 42, 82-300 Elbląg, tel. 055 642 96 68;
 • Integracyjny Klub Sportowy ?ATAK?, ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg, tel./fax 055 642 42 55, 508 175 566;
 • Klub Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ?Nie jesteś sam?, ul. Traugutta 18A, 82-300 Elbląg;
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Elblągu, ul. Mączna 7A, 82-300 Elbląg, tel. 055 232 70 13;
 • Polski Związek Niewidomych Oddział w Elblągu, ul. Traugutta 38, 82-300 Elbląg, tel. 055 233 71 64;
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu, ul. Saperów 14 d, 82-300 Elbląg, tel. 055 233 75 93;
 • Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Elblągu, ul. Hetmańska 31, 82-300 Elbląg;
 • Sekcja Regionalna Emerytów i Rencistów NSZZ ?SOLIDARNOŚĆ?, ul. 1 Maja 2, 82-300 Elbląg, tel. 55 641 58 85, 55 641 58 86;
 • Elbląskie Koło Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków, ul. Ułańska 2A/8, 82-300 Elbląg, tel. 055 233 44 50;
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Elblągu, ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg, tel. 55 235 18 18, fax 55 233 82 10;
 • Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych, ul. Rzeźnicka 14-15 BC, 82-300 Elbląg, tel. 055 648 69 35;
 • Wspólnota ?Wiara i Światło?, ul. Mostowa 18, 82-300 Elbląg, tel. 055 234 58 15;
 • Stowarzyszenie ?Szansa na Rozwój?
 • Stowarzyszenie ? Sprawniejsi?