Zapytanie ofertowe: Szkolenie – Marketing internetowy 2

Elbląg, dnia 06.05.2024 r. Znak: ZAP.3.PFRON.ABS.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osób z niepełnosprawnością w ramach realizacji projektu „Samodzielny Absolwent”. Kurs Marketing internetowy W związku z realizacją projektu „Samodzielny Absolwent” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego …

Zapytanie ofertowe: Szkolenie – Pracownik administracyjno-biurowy

Elbląg, dnia 11.04.2024 r. Znak: ZAP.2.PFRON.ABS.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w ramach realizacji projektu „Samodzielny Absolwent”. Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac. W związku z realizacją projektu „Samodzielny Absolwent” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego …

Zapytanie ofertowe: Szkolenie – Marketing internetowy

Elbląg, dnia 27.03.2024 r. Znak: ZAP.1.PFRON.ABS.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w ramach realizacji projektu „Samodzielny Absolwent”. Kurs Marketing internetowy W związku z realizacją projektu „Samodzielny Absolwent” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego …