Elbląg, dnia 27.03.2024 r.

Znak: ZAP.1.PFRON.ABS.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w ramach realizacji projektu „Samodzielny Absolwent”.

Kurs Marketing internetowy

W związku z realizacją projektu „Samodzielny Absolwent” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

 

Załączniki do ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe – dostępne TUTAJ 
zał. nr 1 Formularz ofertowy – dostępny TUTAJ 
zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań – dostępne TUTAJ 
zał. nr 3 Wykaz wykonanych szkoleń – dostępny TUTAJ