Porady prawne

Dla kogo?
Porady prawne świadczone są dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowanych w województwie warmińsko ? mazurskim.
UWAGA! Orzeczenie należy przynieść do recepcji ERKON
na pierwszą wizytę u prawnika.

Gdzie?
W Elblągu przy ul. Kościuszki 48

Kiedy?

  • PONIEDZIAŁKI godz. 9:00 ? 12:00
  • PIĄTKI godz. 9:00 ? 12:00
    po wcześniejszym umówieniu wizyty.

ZAPISY ? umówienie wizyty
? telefonicznie pod nr: 517 626 662

PORADY PRAWNE ? ZAKRES I PROFIL
? udzielanie wyjaśnień, redagowanie pism procesowych (w tym odwołania),
? porady na każdym etapie sprawy (również sprawy w toku),
? z zastosowaniem niezbędnych kroków i procedur prawnych,
? z wykorzystaniem wszystkich możliwości prawnych,
? od początku do końca, konsekwentnie i kompleksowo,
? z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osoby niepełnosprawnej.

W ramach projektu oferujemy również bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz podejmujemy interwencje w trudnych sytuacjach życiowych.

?Samodzielni Niepełnosprawni III?
Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.