Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych z siedzibą przy ulicy Hetmańskiej 28 w Elblągu,

tel: 55 232 69 35, e ? mail: erkon@softel.elblag.pl

Cel zbierania danych:

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych przetwarza dane osobowe w celu szeroko pojętych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dane osobowe przetwarzane przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie praz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.