Barbara Gąsak 

Wiceprezes i dyrektor Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, kierownik działu poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych, członek zarządu Elbląskiego Banku Żywności, członek Zespołu Interdyscyplinarnego, członek Komisji Rewizyjnej Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, twórca i koordynator projektów aktywizujących zawodowo i społecznie środowisko osób niepełnosprawnych. Pedagog z przygotowaniem z zakresu resocjalizacji, pedagog specjalny. Empatia, charyzma i wrażliwość to jej cechy. Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwóch dorosłych synów.

Teresa Bocheńska  

Działaczka społeczna, współzałożycielka ERKON, dziennikarka w redakcji „Razem z Tobą”.

Krzysztof Grablewski

Koordynator projektów, specjalista ds. monitoringu i aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Specjalista z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, tworzenia i zarządzania projektami.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Administracja, Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na specjalności administracja samorządowa i finanse publiczne oraz The Baltic University w Uppsali. Ukończył studia podyplomowe zakresu: ekonomii społecznej, doradztwa zawodowego oraz przygotowania pedagogicznego.

Obecnie doktorant Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomiczny oraz student studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą.

Krzysztof Grablewski zrealizował z wielkimi sukcesami ponad 30 projektów z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, dzięki którym setki osób niepełnosprawnych zmienić na lepsze swoje życie osobiste i zawodowe.

Prywatnie ? szczęśliwy mąż Ali i tata Wojtusia.

Beata Barbara Wrzosek

Project Manager, Pedagog specjalny, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, nauczyciel , fizjoterapeuta ? na stałe współpracuje z Elbląską Rada Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych oraz Elbląską Szkołą Medyczną. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna; Uniwersytetu im. Projektów Finansowanych przez Unię Europejską na Uniwersytecie Warszawskim; Psychologia Społeczna w Zarządzaniu Rozwojem Organizacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; Akademia Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Jest certyfikowanym Trenerem Biznesu- Akademia Mistrzów Treningu GT MENTOR w Krakowie. Zawodowo ? nauczyciel Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, gdzie przygotowuje do zawodów medycznych i opiekuńczych. Za swoją pracę w szkole otrzymała Nagrodę Resortową Ministra Edukacji Narodowej. Od ponadto 20 lat pracuje z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami jako fizjoterapeuta, terapeuta, pedagog specjalny. Była kierownikiem Dziennego Centrum Aktywności wicedyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Elblągu.

Od 2008 r. zawodowo związana jest z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, gdzie odpowiedzialna jest za opracowywanie i realizację projektów finansowanych przez Unię Europejską, których głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Jest współautorem i współrealizatorem projektu pn: ?Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia?, zwycięzcą w konkursie Komisji Europejskiej REGIOSTARS 2013 w kategorii projektów innowacyjnych. Celem projektu było opracowanie , przetestowanie modelu zatrudnienia wspomaganego dla osób długotrwale bezrobotnych , po 45 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany był we współpracy z partnerem fińskim. Ponadto opracowała i realizowała projekt pn: ?Praca= Samodzielność? ,tegoroczny zwycięzca w konkursie Centrum Projektów Europejskich ? ?REGATY ROZWOJU? w kategorii projektów ponadnarodowych. Celem projektu było wypracowanie oraz wdrożenie 3 Modeli Zatrudnienia Wspomaganego skierowanych do 3 grup odbiorców: osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i słuchową. Projekt zrealizowany został we współpracy z dwiema organizacjami partnerskimi z Niemiec.

Laureatka plebiscytu ?Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2013?. Gra na fortepianie, flecie poprzecznym i gitarze. Uwielbia śpiewać, muzyka jest jej pasją. Odpoczywa wśród polskiej przyrody, daleko od ludzi. Jej motto życiowe, to: ?Jeśli chcesz zbudować statek nie każ ludziom pracować, tylko wzbudź w nich tęsknotę za morzem?.

Rafał Sułek 

Redaktor naczelny miesięcznika ?Razem z Tobą? swoją przygodę z ERKON rozpoczął w 2010 roku od stażu w redakcji na stanowisku dziennikarz. Absolwent filologii polskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Pasjonat zawodu który wykonuje. Jego motto oddaje pasję jaką darzy wykonywany przez siebie zawód: ?Wchodzę do redakcji i zastanawiam się, czemu jeszcze nie wyszedłem z domu?. W wolnych chwilach (których prawie nie ma) relaksuje się przy dźwiękach muzyki.

 

Olga Porożyńska

Posiadająca ponad 15 letnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych oraz organizacji prac społeczno-użytecznych, inicjatorka różnych form wsparcia w Klubie Integracji Społecznej. Obecnie trener pracy w projekcie ?Trening dobrze ustawiony? w Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Posiadaczka wielkiego serca, zawsze aktywna społecznie, szczęśliwa żona i mama 7 letniej Natalki. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu kierunek: Administracja Państwowa.

Beata Wencel

Absolwentka Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej, na wydziale Administracja Publiczna.

Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi zdobywa w ERKON-ie, z którym związana jest od ponad 2 lat. Obecnie trener pracy oraz Koordynator projektu Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Największą satysfakcję mam z pomocy ON w znalezieniu zatrudnienia.

Poza pracą żona Wojtka i mama 6 letniego Grzesia.

 

 

 

 

 

 

Manuela Kusaj 

Pracownik biurowy. Ukończyła Zawodowe Studium Medyczne w Elblągu, wydział analityki medycznej. Z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych związana jest od 2008 roku.

Od pięciu lat porusza się na wózku, więc sprawy osób niepełnosprawnych stały się jej jeszcze bliższe.

Lubi nowe wyzwania, które są motorem zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Niepoprawna optymistka. Prywatnie – szczęśliwa kobieta, mama dorosłego syna Maćka i babcia najcudowniejszego wnuczka Piotrusia.