Konsultacje psychologiczne

Dla kogo?
Konsultacje psychologiczne prowadzone są dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowanych w województwie warmińsko – mazurskim.
UWAGA! Orzeczenie należy przynieść na pierwsze spotkanie z psychologiem.

Gdzie?
W Elblągu ? w siedzibie ERKON-u przy ul. Hetmańskiej 28.
W Ostródzie ? w biurze ERKON-u przy ul. Słowackiego 13 A.

Kiedy?
W Elblągu ? w dni robocze, po wcześniejszym umówieniu konsultacji.
W Ostródzie ? wg ustaleń indywidualnych.

Zapisy – umówienie konsultacji
W Elblągu:
? telefonicznie pod nr: 55 232 69 35

W Ostródzie:
? telefonicznie pod nr: 785 425 131

Zakres konsultacji
Konsultacje psychologiczne, to wstępne spotkania z psychologiem, które pomogą określić podstawowe trudności osoby zgłaszającej się, jakiego rodzaju zmianę dana osoba chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy. Specjalista dokona wstępnej diagnozy. Jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów.

Z pomocy psychologa warto skorzystać, gdy:

  • jest się zainteresowanym rozwojem i polepszeniem jakości swojego życia,
  • doświadcza się niepokoju, lęku, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, silnego napięcia,
  • stresu, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi,
  • przeżywa się konflikty i kryzysy w związkach, relacjach rodzinnych.
  • zaistniały sytuacje strat i trudnych rozstań,
  • powstają trudności w pracy, szkole, wśród innych osób,
  • w sytuacjach kryzysowych,
  • gdy osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.

W ramach projektu „Samodzielni niepełnosprawni II” oferujemy również bezpłatne PORADY PRAWNE oraz podejmujemy interwencje w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Projekt współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.