Porady prawne

Dla kogo?
Porady prawne świadczone są dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowanych w województwie warmińsko – mazurskim.
UWAGA! Orzeczenie należy przynieść do recepcji ERKON na pierwszą wizytę u prawnika.

Gdzie?
W Elblągu – w siedzibie ERKON-u przy ul. Hetmańskiej 28 (piętro I )
W Ostródzie – w biurze ERKON-u przy ul. Słowackiego 13 A.

Kiedy?
W Elblągu PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK
po wcześniejszym umówieniu wizyty.

W Ostródzie – wg ustaleń indywidualnych.

Zapisy – umówienie wizyty
W Elblągu:
• telefonicznie pod nr: 55 232 69 35

W Ostródzie
• telefonicznie pod nr: 785 425 131.

Porady prawne  – zakres i profil
• udzielanie wyjaśnień, redagowanie pism procesowych (w tym odwołania),
• porady na każdym etapie sprawy (również sprawy w toku),
• z zastosowaniem niezbędnych kroków i procedur prawnych,
• z wykorzystaniem wszystkich możliwości prawnych,
• od początku do końca, konsekwentnie i kompleksowo,
• z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osoby niepełnosprawnej.

Liczba porad prawnych świadczonych na  rzecz jednej osoby jest nieograniczona.

W ramach projektu oferujemy również bezpłatne KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE oraz podejmujemy interwencje w trudnych sytuacjach życiowych.

Projekt współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.