Od 1 kwietnia br. w Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych oficjalnie ruszyła trzecia edycja projektu ?Asystent ? pomocna dłoń”. Ma ona głównie na celu podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie im uczestnictwa w życiu społeczno?kulturalnym oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych. W 2016 r zadanie zostanie dofinansowane w w wysokości 100 tys zł.

manuela-szer

  • Zgłoszenia od osób niepełnosprawnych przyjmowane są jedną dobę przed usługą telefonicznie pod numerem 55 232 6935, mail: asystent@erkon.elblag.com.pl lub osobiście w siedzibie ERKON przy ul. Zw. Jaszczurczego 15. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00 ? 14.00.
  • Opłata za usługę wynosi 1 zł za godz. Opłata pobierana jest przez asystenta z góry za pokwitowaniem KP.W przypadku nie wniesienia opłaty usługa nie jest realizowana. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez asystenta (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), z wyjątkiem opłat za korzystanie przez asystenta z komunikacji miejskiej, ponosi osoba korzystająca z usługi.
  • Usługi realizowane są do końca roku, 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 ? 20.00, w szczególnych przypadkach czas realizacji zadań może być zmieniony. W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia ze względu na brak wolnego asystenta, koordynator powiadamia osobę niepełnosprawną i uzgadnia z nią inny termin realizacji usługi.
  • sługi nie są realizowane w święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Określenie godzin, zakresu i ewentualnego sposobu świadczonych usług następuje pomiędzy koordynatorem a osobą niepełnosprawną lub osobą/instytucją przez niego upoważnioną.