Dyrektor 

Barbara Gąsak

barbaragasak@wp.pl

tel. 55 232 69 35

***********************************************************************

SKŁAD ZARZĄDU:

Barbara Gąsak – prezes

Teresa Bocheńska – wiceprezes

Teresa Urban – wiceprezes

Małgorzata Adamowicz – członek

Danuta Tchorowska – członek

Marianna Zielińska – członek

Henryka Jamróz – członek

KOMISJA REWIZYJNA:

Barbara Dyrla – przewodnicząca Komisji

Krystyna Adamska

Kamila Gostkowska