Dyrektor 

Barbara Gąsak

barbaragasak@wp.pl

tel. 55 232 69 35

***********************************************************************

SKŁAD ZARZĄDU:

Barbara Gąsak – prezes

Teresa Bocheńska – wiceprezes

Gerard Hinc – wiceprezes

Teresa Urban – sekretarz

Małgorzata Adamowicz – członek

KOMISJA REWIZYJNA:

Barbara Dyrla – przewodnicząca Komisji

Krystyna Adamska

Kamila Gostkowska