Wymagania:
  • wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe,
  • 3-letnie doświadczenie w obszarze rynku pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem, w tym z osobami z niepełnosprawnościami.
Zakres obowiązków:
  • trening pracy,
  • life i job coaching,
  • spotkania indywidualne,
  • pośrednictwo pracy,
  • elementy zatrudnienia wspomaganego,
  • monitoring pracy.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:  erkon@softel.elblag.pl