Rekrutację prowadzimy do 30 września. Zapraszamy do udziału osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wsparcie asystenta i psychologa || Warsztaty dietetyki, muzykoterapii, śmiechoterapii || Warsztaty gospodarowania budżetem domowym || Wycieczki edukacyjne || Wyjścia do teatru i kina… II Przez 10 miesięcy, dla uczestników projektu ERKON TOWER.