Wyniki postępowania Nr ZAP.1.CIS/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej ERKON” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZAP.1.CIS/2019 na sprzęt, narzędzia i materiały do pracowni rzemiosł różnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej ERKON został wybrany poniższy wykonawca.