Zapytanie ofertowe – Sprzęt, narzędzia i materiały do pracowni rzemiosł różnych

Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące sprzęt, narzędzia i materiały do pracowni rzemiosł różnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej ERKON w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej ERKON” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. …

Działając razem

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych – zrzeszająca lokalne organizacje inicjatorka działań społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Elblągu, jak również wydawca „Razem z Tobą” – obchodzi swoje 25-lecie.