Elbląg, dnia 09.02.2024 r.

Znak: ZAP.6.PFRON.BAZ.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu w ramach realizacji projektu ?Bądź aktywny zawodowo!?.

Kurs Pracownik biurowy

W związku z realizacją projektu ?Bądź aktywny zawodowo!? zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

 

Załączniki do ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe ? dostępne TUTAJ 
zał. nr 1 ? Formularz ofertowy ? dostępny TUTAJ 
zał. nr 2 ? Oświadczenie o braku powiązań ? dostępne TUTAJ 
zał. nr 3 ? Wykaz wykonanych szkoleń ? dostępny TUTAJ