Elbląg, dnia 13.02.2024 r.

Znak: ZAP.7.PFRON.BAZ.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny zawodowo!”.

Kurs fotograficzny

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

 

Załączniki do ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe – dostępne TUTAJ 
zał. nr 1 – Formularz ofertowy – dostępny TUTAJ 
zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań – dostępne TUTAJ 
zał. nr 3 – Wykaz wykonanych szkoleń – dostępny TUTAJ