Jedynym, ale koniecznym warunkiem uzyskania porady prawnej, jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (albo dokumentu równoznacznego). Na porady prawne zapisujemy pod numerem: 55 232 69 35. Porady prawne udzielane są w ramach projektu „Samodzielni Niepełnosprawni”, współfinansowanego przez PFRON.

Asystent – pomocna dłoń (kontynuacja) to projekt, w ramach którego świadczymy usługi asystenta osób niepełnosprawnych, umożliwiające / wspomagające niezależność życia tych osób.