Porady prawne świadczone są w PONIEDZIAŁKI i PIĄTKI dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Dla kogo?
Porady prawne świadczone są dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowanych w województwie warmińsko – mazurskim.
UWAGA! Orzeczenie należy przynieść do recepcji ERKON
na pierwszą wizytę u prawnika.

Gdzie?
W Elblągu przy ul. Kościuszki 48

Kiedy?

  • PONIEDZIAŁKI godz. 9:00 – 12:00
  • PIĄTKI godz. 9:00 – 12:00
    po wcześniejszym umówieniu wizyty.

ZAPISY – umówienie wizyty
• telefonicznie pod nr: 517 626 662

PORADY PRAWNE – ZAKRES I PROFIL
• udzielanie wyjaśnień, redagowanie pism procesowych (w tym odwołania),
• porady na każdym etapie sprawy (również sprawy w toku),
• z zastosowaniem niezbędnych kroków i procedur prawnych,
• z wykorzystaniem wszystkich możliwości prawnych,
• od początku do końca, konsekwentnie i kompleksowo,
• z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osoby niepełnosprawnej.

W ramach projektu oferujemy również bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz podejmujemy interwencje w trudnych sytuacjach życiowych.

„Samodzielni Niepełnosprawni III”
Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.