Porady prawne świadczone są we WTORKI, w CZWARTKI i PIĄTKI dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Porady prawne

Dla kogo?
Porady prawne świadczone są dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowanych w województwie warmińsko ? mazurskim.
UWAGA! Orzeczenie należy przynieść do recepcji ERKON
na pierwszą wizytę u prawnika.

Gdzie?
W Elblągu – w siedzibie ERKON przy ul. Hetmańskiej 28 (piętro I )
W Ostródzie – w biurze ERKON przy ul. Słowackiego 13 A.

Kiedy?
W Elblągu:

  • WTORKI godz. 12:00 – 13:00
  • CZWARTKI godz. 13:00 – 16:00
  • PIĄTKI godz. 12:30 – 16:00
    po wcześniejszym umówieniu wizyty.

W Ostródzie ? według ustaleń indywidualnych.

ZAPISY ? umówienie wizyty
W Elblągu:
– telefonicznie pod nr: 55 232 69 35

W Ostródzie
– telefonicznie pod nr: 785 425 131.

PORADY PRAWNE – ZAKRES I PROFIL
– udzielanie wyjaśnień, redagowanie pism procesowych (w tym odwołania),
– porady na każdym etapie sprawy (również sprawy w toku),
– z zastosowaniem niezbędnych kroków i procedur prawnych,
– z wykorzystaniem wszystkich możliwości prawnych,
– od początku do końca, konsekwentnie i kompleksowo,
– z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osoby niepełnosprawnej.

Liczba porad prawnych świadczonych na  rzecz jednej osoby jest nieograniczona.

W ramach projektu oferujemy również
bezpłatne KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
oraz podejmujemy interwencje w trudnych sytuacjach życiowych.

Samodzielni Niepełnosprawni II
Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.