Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub jej opiekunem? Potrzebujesz informacji, porady czy wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu problemów, na jakie napotykasz w codziennym życiu będąc osobą z niepełnosprawnością lub opiekunem? Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych zaprasza do punktu konsultacyjno-informacyjno-doradczego.

Specjalistyczne wsparcie w ramach punktu funkcjonującego w ERKON odbywać się będzie w postaci konsultacji indywidualnych. Usługi kierowane są do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Elbląga.

W ramach punktu udzielane będą informacje i wskazówki dotyczące:

  • podmiotów i instytucji udzielających pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz z zakresu ich działania,
  • edukacji, kształcenia integracyjnego, aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej,
  • z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, o sposobach i trybach załatwiania spraw w urzędach, dla wszystkich beneficjentów z zakresu wsparcia i rzecznictwa ich interesów,
  • form pomocy, z której mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny, na temat rehabilitacji i leczenia,
  • uprawnień przysługujących osobie dotkniętej chorobą i możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • informacji na temat spraw socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • możliwości i warunków ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • zasad uzyskania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i technicznych oraz likwidacji barier,
  • poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie informacji i porad odbywać się będzie stacjonarnie w godzinach funkcjonowania punktu tj. od 8:00 do 16:00 (od poniedziałku do piątku) w siedzibie Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na Hetmańskiej 28 (1 piętro) jak również w formie zdalnej, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych ? tak by beneficjent wybrał dla siebie najbardziej dogodną formę kontaktu.

Siedziba punktu:
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, ul. Hetmańska 28, Elbląg
tel.: 55 232 69 35
e-mail: erkon@softel.elblag.pl

Zadanie pn. ?Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin? dofinansowane jest ze środków Prezydenta Miasta Elbląg.