Przez indywidualne ścieżki zawodowe powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy

Projekt kierowany był do 200 ON z miasta Elbląga oraz miast i gmin Tolkmicko i Pasłęk, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, są długotrwale bezrobotne, mają największe trudności z wejściem na rynek pracy.