WamaBoss

Wypracowanie innowacyjnych mechanizmów społecznej odpowiedzialności biznesu skierowanych do przedsiębiorstw (MMŚP) z woj. warmińsko-mazurskiego i upowszechnianie ich poprzez zawiązanie sieci współpracy i opracowanie 2 modeli wspierających wdrożenie strategii CSR w przedsiębiorstwach, w oparciu o fińskie rozwiązania systemowe w latach 2011 -2014.