Projekt skierowany do osób niepracujących w wieku 18-64 lata, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności słuchowej lub psychicznej lub intelektualnej, zamieszkujące powiaty grodzkie i ziemskie: elbląski i olsztyński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *