Aktywizuj się z ERKON-em

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, priorytet Aktywne społeczeństwo, kierunek działania Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. Budżet projektu wynosił 53 400 zł. Projekt realizowany był od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 roku i skierowany jest do 50 osób niepełnosprawnych z Elbląga …