Działam, więc jestem

Projekt zakładał udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych na utworzenie własnej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej jak i również wsparcie pomostowe. Projekt swym zasięgiem obejmował powiaty: braniewski, elbląski ziemski oraz miast Elbląg.