Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, priorytet Aktywne społeczeństwo, kierunek działania Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. Budżet projektu wynosił 53 400 zł. Projekt realizowany był od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 roku i skierowany jest do 50 osób niepełnosprawnych z Elbląga i powiatu elbląskiego. Celem projektu było umożliwienie jego beneficjentom pełniejszego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalno-społecznym, poprawa jakości życia ich i ich rodzin poprzez poszukiwanie i tworzenie nowym możliwości realizowania się społecznego. Ważnym jest także zwrócenie uwagi środowisk i instytucji kulturalnych, społecznych i sportowych na problematykę osób niepełnosprawnych, zainicjowanie kontaktu i nawiązanie współpracy w tworzeniu przestrzeni do społecznego funkcjonowania tych osób. Cele zostały osiągniete poprzez zdiagnozowanie zainteresowań, pasji i umiejętności liderskich uczestników projektu oraz rozwijanie ich poprzez udział w sekcjach zainteresowań : rękodzielniczej, fotograficznej, sportowo-rekreacyjnej, komputerowej. Dzięki uczestnictwu i współtworzeniu poszczególnych sekcji, beneficjenci przekonają się, że ich praca a przez to oni sami mają inną, wyższą wartość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *