Projekt ponadnarodowy, innowacyjny, realizowany z w partnerstwie z fińską organizacją oraz PUP w Elblągu. Odbiorcami projektu były 32 osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 45 lat, w tym 22 osoby niepełnosprawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *