Projekt ?Droga do samodzielności? współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2015 roku.

Celem projektu było wejście osób niepełnosprawnych ( Beneficjentów projektu) na otwarty rynek pracy, wzrost poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Założone wskaźniki i cel projektu zostały osiągnięte, 72 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *