Projekt realizowany jest przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu i Agencją Ochrony Garda w Olsztynie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie : Niepełnosprawni na rynku pracy.

Budżet projektu wynosi 2 993 tys. zł.

Projekt realizowany jest od lipca 2013 roku do końca sierpnia 2015 według wypracowanego przez ERKON Modelu Zatrudnienia Wspomaganego ? Wiek Gorącego Ziemniaka.

?Trening dobrze ustawiony? skierowany jest do 160 osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 64 lat szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, w tym intelektualną, niezdolność do samodzielnego uzyskania pracy i trzymania się w zatrudnieniu.

Uczestnicy projektu pochodzą z terenu powiatów grodzkich i ziemskich : elbląskiego i olsztyńskiego.

Projekt realizowany jest w dwóch rocznych edycjach dla odrębnie rekrutowanych grup beneficjentów. Każda z tych grup otrzyma profesjonalne wsparcie, na które składa się indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne oraz doradcy zawodowego, trening podstawowych umiejętności życiowych i trening pracy prowadzony przez osobistego trenera.

Każdy z uczestników przejdzie w rzeczywistych warunkach pracy indywidualną diagnozę praktycznych umiejętności zawodowych oraz ? szyte na miarę? szkolenie zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji i preferencji.

Uczestnicy mają też możliwość zweryfikowania nabytych umiejętności zawodowych podczas trzymiesięcznych staży zawodowych organizowanych we współpracujących z projektem zakładach pracy.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród 160 uczestników projektu.

Cele szczegółowe jak wzrost aktywności życiowej, wzrost umiejętności identyfikacji i wykorzystywania własnych zasobów osobowościowych i zawodowych, wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz szans zatrudnieniowych uczestników planujemy uzyskać

głównie poprzez podniesienie poziomu motywacji do zmiany w zakresie zarządzania własnym życiem osobistym i zawodowym.

Rekrutacja do projektu jest zakończona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *