Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu w ramach realizacji projektu „Działam wiec jestem”

Znak: ZAP.4.DWJ.2017

W związku z realizacją projektu „Działam wiec jestem” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

DWJ.1  Formularz ofertowy

DWJ.1 Wykaz wykonanych szkoleń

DWJ.1 Zapytanie ofertowe

DWJ.1 Oświadczenie o braku powiązań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.