Elbląg, dnia 06.02.2023 r.

Znak: ZAP.9.PFRON.BAZ.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu ?Bądź aktywny zawodowo!?.

Szkolenie Obsługa sekretariatu

W związku z realizacją projektu ?Bądź aktywny zawodowo!? zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Załączniki do ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe – obsługa sekretariatu ? dostępne TUTAJ 
zał. nr 1 – Formularz ofertowy – obsługa sekretariatu dostępny TUTAJ 
zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań – obsługa sekretariatu – dostępne TUTAJ 
zał. nr 3 – Wykaz wykonanych szkoleń – obsługa sekretariatu – dostępny TUTAJ