Zapytanie ofertowe – Sprzęt, narzędzia i materiały do pracowni rzemiosł różnych

Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące sprzęt, narzędzia i materiały do pracowni rzemiosł różnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej ERKON w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej ERKON” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. …

Wyniki postępowania – maszyny krawieckie

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZAP.1.ECIS/2018 na maszyny krawieckie dla uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej został wybrany wykonawca.

Zapytanie ofertowe – maszyny do pracowni krawieckiej

Zapytanie ofertowe na maszyny do pracowni krawieckiej dla uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  Więcej informacji w załączniku poniżej. Zapytanie ofertowe – …

Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych – informacja o wynikach postępowania

ZAP.2.DWJ.2018. W związku z poszukiwaniem wykonawcy do realizacji zamówienia obejmującego przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Działam wiec jestem”, zawiadamiam o wyborze oferty przeprowadzenie szkolenia Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych. Nazwa wykonawcy: IDEA 365 Magdalena Macutkiewicz, ul. Rybacka 32-33/3 Cena oferty w zakresie wykonania zamówienia wynosi 1980,00 złotych brutto. Uzasadnienie …