Zapytanie ofertowe: Szkolenie – Zaawansowane techniki programowania w języku Python 1.2

Elbląg, dnia 12.05.2023 r. Znak: ZAP.1.2.PFRON.ABS.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w ramach realizacji projektu „Samodzielny Absolwent”. Szkolenie Zaawansowane techniki programowania w języku Python W związku z realizacją projektu „Samodzielny Absolwent” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego …

Zapytanie ofertowe: Szkolenie – Zaawansowane techniki programowania w języku Python

Elbląg, dnia 24.04.2023 r. Znak: ZAP.1.PFRON.ABS.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w ramach realizacji projektu „Samodzielny Absolwent”. Szkolenie Zaawansowane techniki programowania w języku Python W związku z realizacją projektu „Samodzielny Absolwent” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego …

Zapytanie ofertowe: Szkolenie – Obsługa sekretariatu

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.