Zapytanie ofertowe – Obsługa klienta oraz kasy fiskalnej (nieaktualne)

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe – Kurs Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia (nieaktualne)

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla 2 osób z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe – Obsługa klienta oraz kasy fiskalnej (nieaktualne)

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe – Sprzęt, narzędzia i materiały do pracowni rzemiosł różnych

Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące sprzęt, narzędzia i materiały do pracowni rzemiosł różnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej ERKON w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej ERKON” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. …