Elbląg, dnia 05.12.2022 r.

Znak: ZAP.7.1.PFRON.BAZ.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny zawodowo!”.

Szkolenie ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Załączniki do ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe – dostępne TUTAJ 
zał. nr 1 – Formularz ofertowy dostępny TUTAJ
zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań dostępny TUTAJ 
zał. nr 3 – Wykaz wykonanych szkoleń dostępny TUTAJ