Spotkanie ma na celu przygotowanie Beneficjentów do stażu i ewentualnego zatrudnienia po odbyciu stażu. Projekt Bądź Aktywny Zawodowo! jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.