ZAP.4.DWJ.2017: W związku z poszukiwaniem wykonawcy do realizacji zamówienia obejmującego przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elblągu w ramach realizacji projektu „Działam wiec jestem”, zawiadamiam o wyborze oferty przeprowadzenie szkolenia Pracownik gospodarczy z pracami malarskimi i remontowymi.

Nazwa wykonawcy:

IDEA 365 Magdalena Macutkiewicz, ul. Rybacka 32-33/3

Cena oferty w zakresie wykonania zamówienia wynosi 3000,00 złotych brutto.

Uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.