dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego „Profesjonalne sprzątanie dla osoby z niepełnosprawnością” w Elblągu w ramach realizacji projektu ?Działam wiec jestem?.

Znak: ZAP.5.DWJ.2017

W związku z realizacją projektu ?Działam wiec jestem? zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Poniżej przedstawione zostały wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty.

Załączniki:

DWJ.1 Formularz ofertowy

DWJ.1. Wykaz wykonanych szkoleń

DWJ1. Zapytanie ofertowe

DWJ1.Oświadczenie o braku powiąz_ań