• Zapytanie ofertowe: Profesjonalne sprzątanie dla osoby z niepełnosprawnością

  dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego „Profesjonalne sprzątanie dla osoby z niepełnosprawnością” w Elblągu w ramach realizacji projektu „Działam wiec jestem”.

  Znak: ZAP.5.DWJ.2017

  W związku z realizacją projektu „Działam wiec jestem” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

  Poniżej przedstawione zostały wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty.

  Załączniki:

  DWJ.1 Formularz ofertowy

  DWJ.1. Wykaz wykonanych szkoleń

  DWJ1. Zapytanie ofertowe

  DWJ1.Oświadczenie o braku powiąz_ań

   

Comments are closed.