ZAP.5.DWJ.2017: W związku z poszukiwaniem wykonawcy do realizacji zamówienia obejmującego przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elblągu w ramach realizacji projektu ?Działam wiec jestem?, zawiadamiam o wyborze oferty przeprowadzenie szkolenia Profesjonalne sprzątanie.

Nazwa wykonawcy: 

Mpimages Michał Polakowski, Czerniakowska 15/2, 82-300 Elbląg

Cena oferty w zakresie wykonania zamówienia wynosi 3000,00 złotych brutto.

Uzasadnienie ? oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.