ZAP.3.DWJ.2017 Elbląg,

dnia 09.08.2017 r.

Szkolenie pracownik gospodarczy

PROTOKÓŁ

Dotyczy: wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elbląg w ramach realizacji projektu ?Działam wiec jestem? w temacie Pracownik gospodarczy.

W dniu 01.08.2017 r. zostało sporządzone zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego dla osób z niepełnosprawnością w Elblągu.

Zostało zamieszczone na stronie internetowej: http://erkon.elblag.pl/ (01.08.2017), wywieszone w siedzibie ERKON oraz dostarczone w dniu 01.08.2017 do:

  1. Centrum Nauki i Biznesu ?Żak? Sp. z o.o., aleja Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg
  2. EUR Consulting sp. z.o.o., ul. 1 Maja 2,82-00 Elbląg
  3. AD REM SP z o.o. ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

W związku z poszukiwaniem wykonawcy do realizacji zamówienia obejmującego przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elblągu w ramach realizacji projektu ?Działam wiec jestem?, zawiadamiam o wyborze oferty przeprowadzenie szkolenia Pracownik gospodarczy.

Nazwa wykonawcy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Braniewie, ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Cena oferty w zakresie wykonania zamówienia wynosi 1098,00 złotych brutto.

Uzasadnienie ? oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Liczba

punktów

1

IDEA 365 Magdalena Macutkiewicz, ul. Rybacka 32-33/3 82-300 Elbląg 1600,00

7

2

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Braniewie, ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo 1098,00

10

INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z PROCEDURY.

Nie dotyczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *