ZAP.2.DWJ.2018. W związku z poszukiwaniem wykonawcy do realizacji zamówienia obejmującego przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ?Działam wiec jestem?, zawiadamiam o wyborze oferty przeprowadzenie szkolenia Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych.

Nazwa wykonawcy: IDEA 365 Magdalena Macutkiewicz, ul. Rybacka 32-33/3

Cena oferty w zakresie wykonania zamówienia wynosi 1980,00 złotych brutto.

Uzasadnienie ? oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Załącznik:

Wyniki postępowania