Zapytanie ofertowe na maszyny do pracowni krawieckiej dla uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Zapytanie ofertowe – szczegóły