Znak: ZAP.2.DWJ.2018 Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnychw Malborku w ramach realizacji projektu ?Działam wiec jestem?.

W związku z realizacją projektu ?Działam wiec jestem? zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Poniżej przedstawione zostały wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty.

DWJ.1 Formularz ofertowy

DWJ.1. Wykaz wykonanych szkoleń

DWJ1. Zapytanie ofertowe

DWJ1. Oświadczenie o braku powiązań