Kliknij, by powiększyć

swp

Projekt ?Samodzielni w pracy?, to pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy, którą objęci są niepełnosprawni mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem projektu jest wejście 40 osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na otwarty rynek pracy oraz wzrost poziomu zatrudnienia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na otwartym rynku pracy w województwie warmińsko – mazurskim, wzrost dostępu tych osób do wsparcia zawodowego i pośrednictwa pracy dostosowanego do ich specyficznych potrzeb.

Proces realizacji projektu jest systematycznie monitorowany przez zespół specjalistów (psycholog, doradca zawodowy, specjalista ds. aktywizacji zawodowej, trener pracy), ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przygotowania beneficjenta do wejścia na otwarty rynek pracy i poszukiwania dopasowanej oferty pracy,
  • regularnego kontaktu z beneficjentem i wsparcia go w trudnych sytuacjach,
  • utrzymania motywacji tej osoby do usamodzielniania się i do pracy zawodowej,
  • niwelowania problemów natury społecznej i różnego rodzaju obaw,
  • stałego nadzoru nad charakterem i przebiegiem wykonywanej pracy,
  • współdziałania z pracodawcą w zakresie dotyczącym zasad i warunków zatrudnienia beneficjenta.

Projekt realizowany od 1.01.2018r. do 31.03.2021r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.