ZAP.9.DWJ.201 W związku z poszukiwaniem wykonawcy do realizacji zamówienia obejmującego przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elblągu w ramach realizacji projektu ?Działam wiec jestem?, zawiadamiam o wyborze oferty przeprowadzenie szkolenia Pracownik biurowy.

Nazwa wykonawcy: Mpimages Michał Polakowski, Czerniakowska 15/2, 82-300 Elbląg.

Cena oferty w zakresie wykonania zamówienia wynosi 1250,00 złotych brutto.

Uzasadnienie ? oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.